Theo báo cáo của Tổng Cục Cảnh sát, tính từ năm 2012 đến giữa năm 2017, cả nước đã xảy ra trên 9.200 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT). Trong đó, các vụ việc sử dụng trái phép gây án, giải quyết mâu thuẫn, chống người thi hành công vụ, chiếm trên 50%.

Tình trạng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép giảm về số vụ nhưng gia tăng về quy mô và mức độ vi phạm. Số vụ tai nạn giảm đáng kể nhưng còn xảy ra một số vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, thời gian gần đây nổi lên tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng internet, dịch vụ bưu chính, dịch vụ vận chuyển hàng hóa để mua bán, vận chuyển, hướng dẫn chế tạo, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT diễn biến hết sức phức tạp.

Tại Hội thảo các đại biểu đưa ra thực trạng tình hình các đối tượng lợi dụng mạng Internet để hướng dẫn chế tạo, sử dụng, mua bán trái phép VK, VLN, CCHT; tình hình các đối tượng lợi dụng dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận chuyển hàng hóa để mua bán trái phép VK, VLN, CCHT.

Theo đó có nhiều ý kiến đại biểu cũng đưa ra những khó khăn, vướng mắc về pháp lý, trang bị phương tiện; công tác phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ trong phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng mạng Internet, dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận chuyển hàng hóa để mua bán trái phép VK, VLN, CCHT.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng mạng Internet, dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận chuyển hàng hóa để mua bán trái phép VK, VLN, CCHT. Nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần tăng cường công tác xây dựng phong trào quần chúng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các hành vi lợi dụng mạng Internet, dịch vụ bưu chính và dịch vụ vận chuyển hàng hóa để mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT. Ngoài ra cũng có ý kiến đề xuất các biện pháp phục vụ triển khai hiệu quả Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT.
V.Huy