Phát biểu khai mạc, Giám đốc Học viện chính trị CAND Thiếu tướng, PGS – TS Trần Vi Dân cho biết, thông qua tọa đàm góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là diễn đàn khoa học trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm của LLVT trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Vi Dân phát biểu khai mạc.

Cũng theo Giám đốc Học viện chính trị CAND, kết quả tọa đàm sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận của Đảng, cũng như cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn, phục vụ tham mưu, tư vấn với cấp lãnh đạo có thẩm quyền trong việc thực hoạch định chủ trương, đường lối lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hiệp đồng chiến đấu.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu bao gồm các tướng lĩnh, nhà khoa học, lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, đã tập trung vào việc nhận diện các quan điểm sai trái, phương thức và thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch. 

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm khoa học.

Đánh giá thực trạng công tác đấu tranh phản bác, cũng như công tác phối hợp giữa LLVT với các cơ quan, ban, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

Qua đó dự báo tình hình liên quan, trong đó đánh giá những thuận lợi khó khăn và các yếu tố tác động đến yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nhiệm vụ của từng lực lượng trong thời gian tới. Đồng thời kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi đối với từng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh…

V. Huy