Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 ngày 10-4-2009 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công tác xây dựng Công an cấp huyện đã được Công an tỉnh tiến hành đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt gồm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, tăng cường biên chế, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với thực tiễn công tác. Vì vậy, sức chiến đấu của lực lượng Công an cấp huyện được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 03 Bộ Công an. 

Từ năm 2009 đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã báo cáo Bộ Công an cho phép triển khai thành lập 2 Công an thị xã Hương Trà, Hương Thủy; 12 phường, 2 thị trấn, 19 đội và 2 đồn Công an Vinh Lộc và Điền Lộc; giải thể 5 đội và 1 Trạm CSGT. Hiện Công an các huyện, thị xã, thành phố đã bố trí đủ số lượng đội/tổ nghiệp vụ theo mô hình Bộ Công an quy định. Về chủ trương xây dựng Công an xã chính quy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh. Ngày 1-7-2019, Công an tỉnh đã triển khai đồng loạt bố trí 160 đồng chí Công an chính quy về xã, đạt tỷ lệ 100% xã được bố trí Công an chính quy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, phân cấp nên Công an cấp huyện đã thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm. Tham mưu cũng cố chính quyền cơ sở, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động nhân dân không tin, nghe theo các luận điệu xuyên tạc và chủ động tố giác tội phạm. Nhờ thế, địa bàn tỉnh không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, phát sinh điểm nóng về ANTT. Từ năm 2009 đến cuối năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an cấp huyện đã khởi tố 6.516 vụ án với 8.695 bị can.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an.

Đặc biệt, Công an cấp huyện đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính, đổi mới hơn nữa các hoạt động của lực lượng CAND, phục vụ thiết thực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, tổ chức, nhân dân đánh giá cao.

Dịp này, 3 tập thể và 10 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện.


Anh Khoa