Dự buổi tiếp có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Biên tập; đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc 3 đơn vị.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí CAND, Đại tá - nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc - TBT Nhà xuất bản CAND đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành những mặt công tác trọng tâm của 3 đơn vị thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

Trong đó nêu rõ: Báo CAND, Tạp chí CAND và NXB CAND đã làm tốt các mặt công tác trọng tâm; tập trung tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Phản ánh kịp thời, sâu sắc những chiến công, thành tích, đóng góp của các lực lượng CAND; tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua bảo vệ An ninh Tổ quốc; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí CAND báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về các mặt công tác của tạp chí CAND.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo CAND còn thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện. Hàng năm, Báo CAND đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ trung bình từ 5 đến 6 tỷ đồng/năm nhằm giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng bà con nhân dân ở mọi miền Tổ quốc gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất là bà con bị ảnh hưởng bão lụt, thiên tai, vùng xa, vùng sâu... 

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của 3 đơn vị nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời biểu dương những thành tích mà tập thể 3 đơn vị đã đạt được thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về các mặt công tác của NXB CAND.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về các mặt công tác của Báo CAND.

Tổ chức nhiều hội thảo khoa học tổng kết thực tiễn, các ấn phẩm đều đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ cũng như những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra…

Nhà xuất bản CAND đã xuất bản được nhiều tập sách quan trọng có tầm định hướng lớn, trong đó có bộ sách 20 đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an qua các thời kỳ, các giáo trình phục vụ cho các trường CAND... Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng là cầu nối, gắn kết đội ngũ nhà văn CAND phối hợp với các nhà văn ngoài lực lượng CAND hình thành dòng văn học viết về lực lượng CAND, đề tài vì bình yên cuộc sống...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh các cơ quan báo chí CAND đã vượt qua khó khăn, đóng góp vào giáo dục truyền thống dân tộc, đóng góp vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; là kênh thông tin quan trọng giúp cho quá trình lãnh đạo, quản lý của các cấp.

Nhiều cơ quan báo chí CAND đã tổ chức các hoạt động văn hoá, từ thiện, đáp ứng được yêu cầu, có sự đổi mới. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí CAND nhìn lại vị trí, phương hướng phát triển của mình.

Về phương hướng phát triển, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu lãnh đạo ba đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, sớm xây dựng bộ thang đo chỉ số cụ thể từ đó đề ra chỉ tiêu, chiến lược phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, các phóng viên, công nhân viên cũng cần không ngừng học tập, đổi mới, nâng cao chất lượng bài viết; trau dồi nghiệp vụ, nâng cao khả năng ngoại ngữ; đổi mới phong cách tuyên truyền... góp phần cùng cơ quan báo chí CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và quần chúng nhân dân...

Trần Xuân