Dự và tham gia điều hành buổi nghiệm thu có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, Trưởng Ban biên soạn.

Đồng chí Cao Văn Thống điều hành buổi nghiệm thu.

Kế hoạch số 03-KH/ĐUCA về xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hệ thống đề cương bài giảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND được thực hiện nhằm phục vụ việc giảng dạy tại các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát cho cấp uỷ, Uỷ ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra đảng, bồi dưỡng chức danh trong CAND; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên của Ban Biên soạn đã giải trình cặn kẽ và tiếp thu các vấn đề, ý kiến mà thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu nêu. 

Đại biểu tham dự.

Để việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi, hệ thống đề cương bài giảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng trong CAND đạt kết quả tốt, thực sự bám sát đối tượng nghiên cứu, học tập, Ban biên soạn đã tổ chức xin ý kiến các chuyên gia, cán bộ kiểm tra có kinh nghiệm để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và nghiệm thu hệ thống đề cương bài giảng gồm 10 chuyên đề: 

Tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND; công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; công tác giám sát của Đảng; công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND; 

Công tác kiểm tra tài chính của cấp uỷ cấp dưới và cơ quan tài chính của cấp uỷ cùng cấp; công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên; công tác kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật của Đảng; công tác giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng; tổ chức Uỷ ban kiểm tra và cơ quan giúp việc Uỷ ban kiểm tra các cấp trong CAND và 45 tình huống nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giá sát và kỷ luật Đảng đảm bảo quy trình, chất lượng…

Vũ Linh