Dự hội nghị có 350 đại biểu là đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục & đào tạo và đại diện Ban Giám hiệu, BCH Đoàn thanh niên các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong 3 năm qua, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nam thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức triển khai, thực hiện “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, do đó đã tạo khí thế sôi nổi, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ ANTT” ngay từ cơ sở. 

Tăng cường củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ tại cơ quan, trường học; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên..., đã góp phần giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong các nhà trường trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công an tỉnh thông báo tình hình hoạt động, âm mưu, ý đồ của các tổ chức phản động trong và ngoài nước nói chung, địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng; xem phóng sự phản ánh rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân... 

Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và trách nhiệm cho các cán bộ, giáo viên trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tổ chức khủng bố Việt Tân, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tùng Sơn