Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (sẽ được tổ chức vào quý I/2016) là một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước ta. Đại hội sẽ tiến hành nhiều phần việc quan trọng như: tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2010 – 2015; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2016 – 2021.          

Nhận thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất, quản lý của Nhà nước và Chính phủ nên các thế lực thù địch đã và đang ráo riết tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá nhằm phá hoại đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc.

Mục đích của chúng là gia tăng tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động gây chia rẽ nội bộ; xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; phủ nhận thành quả công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước làm xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng…

Từ đó, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, làm suy yếu hệ thống chính trị góp phần tạo ra những luồng tư tưởng, dư luận trái chiều, hình thành các lực lượng chính trị đối lập, tẩy chay đại hội trong nội bộ và nhân dân ta; tạo ra những nhân tố, điều kiện thuận lợi tiến hành “cách mạng màu” lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng ở nước ta.

Để được mục đích trên, hiện nay các đối tượng thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là internet để tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt mà chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo nhận diện để phòng tránh. Đó là, hoạt động tuyên truyền xuyên tạc quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, đặc biệt là các chương trình, hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong khuôn khổ hợp tác, phát triển toàn diện với các nước trong khu vực.

Mới đây nhất, nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình (ngày 7 đến 10/4/2015), lập tức số đối tượng phản động, thù địch đã đăng tải các bài viết trên internet với những nội dung xuyên tạc. Trên thực tế, chuyến đi của Tổng Bí thư góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Các đối tượng tổ chức các “cuộc thi” viết bài nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bôi lem hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế… trên các trang web, blog đen. Để thu hút, lừa bịp, chèo kéo người tham gia, ngoài việc công bố hình thức, thể lệ, mục đích, yêu cầu bài viết, tên gọi cuộc thi mập mờ, gây hiểu nhầm đó là cuộc thi yêu nước, yêu chế độ, các đối tượng còn đưa ra cơ cấu giải thưởng lớn được cho là “hấp dẫn”, kích thích động cơ của những người sẵn có tư tưởng hám lợi, bất mãn và những người thiếu hiểu biết tham gia tạo nên các luồng tư tưởng chính trị tiêu cực, phản động trong xã hội.

Chúng còn thành lập các hội, nhóm trá hình, trái pháp luật trên Internet để kêu gọi, tập hợp lực lượng tiến hành các hoạt động chống phá đại hội bằng nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau. Lợi dụng những sự kiện chính trị thời sự “nóng” trong nước và khu vực liên quan đến Việt Nam, thời gian qua một số đối tượng có tư tưởng thù địch, bất mãn đã lập ra những hội, nhóm với tên gọi gắn với sự kiện, từ khóa “hot” như: bảo vệ cây xanh, môi trường xanh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, hướng về biển Đông, dân chủ, nhân quyền… 

Ngoài việc tổ chức các hoạt động offline như: tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự, tán phát tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở nước ta… trên các trang web, blog của hội nhóm này còn đăng tải nhiều tin, bài viết tuyên truyền, chống Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội Đảng các cấp dưới những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Tân Sơn