Với vai trò nòng cốt, lực lượng xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc toàn tỉnh đã tích cực, chủ động đổi mới và phát huy hiệu quả các biện pháp tổ chức, triển khai phong trào, góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh họp triển khai công tác.

Nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và phát động phong trào, phòng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và chương trình phối hợp xây dựng phong trào trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn Công an các huyện, thành phố, thị xã đổi mới các biện pháp xây dựng phong trào. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân theo phương châm đa dạng hoá cả hình thức, nội dung tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa phương. 

Hàng năm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, doanh nghiệp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, thị trấn, bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. 

Huyện Yên Mỹ đã triển khai hiệu quả mô hình lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh.

Qua việc phát động phong trào, chỉ tính riêng năm 2018, người dân đã cung cấp hơn 2.200 tin về an ninh trật tự, giúp cơ quan Công an các cấp giải quyết, xử lý, điều tra trên 800 vụ việc với 1.260 đối tượng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2018 tại huyện Kim Động.

Để phong trào được lan tỏa và mang đến những hiệu quả thiết thực, Công an các địa phương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng của phong trào theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, đối tượng. 

Đồng hành và kịp thời hướng dẫn các tổ chức tự quản tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong các tổ tự quản để hoạt động hiệu quả; thường xuyên khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các tổ tự quản, kết hợp với sơ kết, tổng kết, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. 

Đến nay, lực lượng Xây dựng phong trào đã phối hợp xây dựng, duy trì hoạt động của 1078 tổ chức tự quản và cụm liên kết về an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Các tổ chức tự quản đã và đang nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Quá trình phát động phong trào, căn cứ tình hình thực tế, nhiều địa phương, đơn vị đã có những sáng kiến, triển khai những biện pháp thiết thực nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, nhất là tại những khu vực, địa bàn trọng điểm. Lực lượng xây dựng phong trào đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành các mô hình điểm về an ninh trật tự để nhân rộng ra các địa phương.

Với những biện pháp triển khai quyết liệt cùng những cách làm sáng tạo trong xây dựng và tổ chức phong trào của lực lượng xây dựng phong trào từ tỉnh đến cơ sở, tin tưởng rằng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, từng bước phát triển có chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.                                     

Phương Huyền