Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Chính trị CAND chủ trì hội thảo với sự tham gia của lãnh đạo Công an các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng X15 đã nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện 8 nhóm giải pháp trọng tâm về các lĩnh vực: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tuyên truyền; công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; công tác thi đua khen thưởng; điều lệnh CAND, quân sự, võ thuật… Công an các tỉnh thành đã triển khai và thực hiện đạt nhiều hiệu quả.

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Chính trị Công an nhân dân chủ trì hội thảo.

Từ năm 2011 đến nay, Công an các đơn vị địa phương đã bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho 26.122 cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho toàn lực lượng. 

Cùng với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy…góp phần đẩy lùi tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống, tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ sai phạm giảm từ 0, 61% năm 2011 còn 0,39% năm 2015. 

Bên cạnh đó xuất hiện nhiều tấm gương CBCS điển hình dũng cảm, tận tụy, sáng tạo trong công tác, sẵn sàng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Phát biểu kết thúc buổi hội thảo, Trung tướng Lê văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Chính trị CAND đã biểu dương, đánh giá cao công tác tư tưởng chính trị trong lực lượng CAND thời gian qua, ghi nhận những cách làm hay, mô hình hiệu quả của Công an các địa phương.

Đồng chí Phó Tổng Cục trưởng cho đây là những bức tranh sinh động, thực tế cần đúc kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng nhiều nơi.

Hoàng Châu