Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND dự, phát biểu khai mạc Lớp tập huấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, kỷ cương, nề nếp, đáp ứng yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, các đại biểu dự buổi lễ và học viên lớp học.

Trong những năm qua, công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình hiện nay, trước tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; tư thế, tác phong, ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ. 

Thứ trưởng Nguyễn văn Thành khẳng định, việc tập huấn và tăng cường kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật là rất cần thiết. Do vậy, để công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật đảm bảo chất lượng, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chương trình đề ra. 

Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn, tiếp tục triển khai có hiệu quả tại đơn vị mình, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn lực lượng…

Vũ Linh