Đây là hoạt động do Câu lạc bộ Lý luận trẻ phối hợp với Đoàn Thanh niên Khoa Lý luận chính trị & Khoa học xã hội nhân văn phối hợp tổ chức. Chương trình được tổ chức nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của các chủ thể và đối tượng trong việc nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt lý luận chính trị cho học viên Học viện CSND.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm.

Tại buổi Toạ đàm, các đồng chí lãnh đạo, thủ lĩnh Đoàn, giáo viên và các đồng chí đoàn viên tham dự đã trao đổi các nội dung thiết thực, có chất lượng tốt, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về những nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm. 

Thông qua Tọa đàm, các đại biểu đã đưa ra các biện pháp, cách thức nhằm đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức học tập, sinh hoạt lý luận chính trị cho học viên Học viện CSND, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động này trong thời gian tới.

Ly Ly