Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện ANND dự và chủ trì lễ bế giảng. Dự Lễ bế giảng có lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Phú Yên.

Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tại lễ bế giảng.

Lớp đào tạo CCLLCT khóa 1 hình thức không tập trung mở tại Công an tỉnh Phú Yên gồm 66 học viên, là cán bộ của Công an các địa phương: Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Gia Lai. Lớp học được tổ chức đào tạo theo chương trình CCLLCT của Bộ Công an trên cơ sở khung chương trình đào tạo CCLLCT của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh gồm 19 môn học và 6 chuyên đề ngoại khóa. 

Ngoài việc bổ sung các kiến thức theo khung chương trình đào tạo CCLLCT của Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, học viên còn được trang bị bổ sung các chuyên đề đặc thù của lực lượng CAND như: CAND phản bác luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin; Đảm bảo ANTT trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong CAND… 

Học viên cùng các đồng chí lãnh đạo tại Lễ bế giảng.

Bên cạnh học tập trên lớp, học viên còn được Học viện ANND tổ chức đi nghiên cứu môn học và thực tế tại địa bàn các tỉnh Bình Định, Gia Lai nhằm giúp học viên củng cố, vận dụng những kiến thức đã học vào công tác thực tiễn; nghiên cứu và tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương vào học tập, công tác.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện ANND, Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Kim Hải đã biểu dương thành tích mà các học viên đã đạt được. Kết thúc khóa học, có 65/66 học viên được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp CCLLCT đạt 98,48%, trong đó có 8 học viên xếp hạng bằng giỏi, 57 học viên xếp hạng bằng khá. 

Thiếu tướng Trần Kim Hải nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm vẫn có xu hướng tăng, nhất là dịch bệnh COVID-19 vẫn là một thách thức lớn đối với môi trường hòa bình, ổn định và an ninh của thế giới, khu vực và Việt Nam, Học viện ANND mong muốn các đồng chí học viên với những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập cùng với kinh nghiệm của bản thân sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác Công an, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

PV