Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW, Thứ trưởng bộ Công an; Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW; đại diện UBKT Trung ương; UBKT Thành ủy Đà Nẵng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW nhấn mạnh Đảng ủy CATW và UBKT Công an các cấp rất chú trọng công tác kiểm tra giám sát. Qua đó, nâng cao sự tuân thủ pháp luật và tính kỷ luật trong lực lượng, chỉ ra những khiếm khuyết hạn chế nhằm khắc phục, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

 Thứ trưởng đề nghị hội nghị lần này thẳng thắn đánh giá những tồn tại, vướng mắc và đóng góp các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2019.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp trong CAND đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó đã tăng cường về khối lượng công việc, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Việc kiểm tra bám sát chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, quyết liệt, tập trung cao độ hoàn thành nhiều phần việc quan trọng.

Việc tổ chức các kế hoạch kiểm tra, giám sát tăng gần 40% so với chương trình đề ra. Theo đó, UBKT các cấp trong Công an nhân dân đã tham mưu cho cấp ủy và trực tiếp tổ chức ban hành 270 chương trình công tác kiểm tra, giám sát, 238 kế hoạch kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, tiếp nhận xử lý 121 lượt đơn tố cáo, khiếu nại. Công tác nắm tình hình sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến rõ nét, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an.

Cùng với các ưu điểm, báo cáo tại hội nghị cũng nêu ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót, cần được giải quyết để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy CATW cho biết hội nghị đã nhận được 120 bài tham luận bằng văn bản và nhiều phát biểu thảo luận trực tiếp về nhiều vấn đề lớn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu đã gửi đến hội nghị 120 tham luận đóng góp ý kiến về công tác kiểm tra, giám sát 

Một là những giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là công tác tham mưu của UBKT các cấp trong CAND với cấp ủy cùng cấp về thực hiện quyền năng về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo điều 30 Điều lệ Đảng.

Ba là nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình địa bàn để tham mưu cấp ủy cùng cấp và UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát khi có biểu hiện vi phạm của đảng viên.

Bốn là thực hiện phương châm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm để đề xuất những giải pháp tập trung cho việc kiểm tra giám sát những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, vi phạm.

 Năm là đề xuất kiện toàn UBKT cũng như Cơ quan UBKT các cấp trong CAND, nhất là sau khi quy định 192 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đảng trong CAND và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an đã có hiệu lực.

Sáu là  bài học và giải pháp cho thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATW biểu dương thành tích, kết quả công tác của UBKT thuộc các cấp Đảng ủy CAND đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019. Thứ trưởng đánh giá cao những tham luận, những ý kiến thảo luận tâm huyết, bám sát thực tiễn, gợi mở giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu UBKT Đảng ủy CATW và UBKT các cấp trong CAND tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng và tổ chức chương trình kiểm tra, giám sát. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải đảm bảo quy trình, quy định và kế hoạch.

 Cơ quan kiểm tra cần bám sát chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, phối hợp chặc chẽ với các cơ quan chức năng trong CAND thực hiện tốt chất lượng kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành lưu ý các UBKT các cấp cần nhận thức đúng mức tầm quan trọng của lực lượng kiểm tra đảng trong CAND và nêu trách nhiệm của UBKT trong việc “xây và chống” qua việc kiểm tra giám sát. “Lấy chống làm xây, lấy xây là chính, dũng cảm, thẳng thắn trong việc xử lý các vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra giám sát”-Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng yêu cầu UBKT các cấp trong CAND nâng cao chất lượng kiểm tra giám sát và xử lý kỷ luật của đảng; rà soát lại toàn bộ các chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát cả năm, cả khóa, cả nhiệm kỳ về kiểm tra giám sát theo định hướng của Đảng; kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện và xử lý minh bạch, đúng theo quy định, qua đó củng cố lòng tin, niềm tin của Đảng, của nhân dân đối với lực lượng Công an...Thân Lai