Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí là cán bộ, nguyên cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Lễ gặp mặt.

Tại Lễ gặp mặt, Thiếu tướng Lê Công Hoàng, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương ôn lại quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành kiểm tra Đảng nói chung và của UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nói riêng. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Quân công Hạng Ba và Bằng khen của UBKT Trung ương cho Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, nguyên Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương  và Thiếu tướng Nguyễn Thế Nghiệp, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương..

Trải qua 38 năm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, với tinh thần quyết tâm, bản lĩnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp trong Đảng bộ đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thực hiện quy chế làm việc, trách nhiệm nêu gương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Đặc biệt, đã phục vụ có hiệu quả nhiều chủ trương, các cuộc vận động, phong trào lớn trong lực lượng Công an, gần đây nhất là phục vụ cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên có liên quan đến các vụ án lớn, những vụ việc nổi cộm nghiêm trọng; phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo đối với nhiều trường hợp đảng viên là cán bộ thuộc diện Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương quản lý. 

Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong hoạt động nghiệp vụ và thực hiện quy chế, quy trình công tác, quản lý cán bộ để có biện pháp chấn chỉnh, sửa chữa khắc phục nhằm làm trong sạch và củng cố đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong các đơn vị Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 6 cá nhân.

Những kết quả đạt được đã khẳng định tư tưởng chỉ đạo đúng đắn trong công tác kiểm tra của Đảng bộ Công an Trung ương là: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”. Vì vậy, công tác kiểm tra đã thực sự góp phần quan trọng vào việc tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Lễ gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương  những nỗ lực, cố gắng của cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng qua các thời kỳ. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát cũng như yêu cầu đặt ra. Thứ trưởng đề nghị cơ quan UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác công tác kiểm tra, giám sát. Xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là nhiệm vụ của UBKT mà phải là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy đảng... Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo "Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả". 

Kiểm tra, giám sát phải đánh giá được những thành tích, ưu điểm để các cấp ủy phát huy, chỉ rõ những thiếu sót, nguyên nhân để chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm của đảng viên và tổ chữ đảng ngay từ cơ sở. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sự thống nhất trong Đảng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Đảng ủy Công an Trung ương cho 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Cần củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đội ngũ ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp phải có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát trong giai đoạn hiện nay. 

Cán bộ, đảng viên giao nhiệm vụ làm công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên học tập, rèn luyện về mọi mặt, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng, nhạy bén và khoa học trong công tác; bản lĩnh chính trị luôn kiên định vững vàng, dũng cảm bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, thật sự tôn trọng sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên, bảo vệ sự trong sáng của Đảng, có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải gương mẫu, trong sáng là tấm gương cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị học tập và noi theo.

Xuân Mai