Hội nghị sẽ thảo luận, đánh giá nhiều nội dung quan trọng và tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”  năm 2016, phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017. Hội nghị sẽ làm việc trong hai ngày 26 và 27-12.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, tận dụng các cơ hội trong và ngoài nước để thu được những thành tựu rất quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, khởi đầu cho cả nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều nội dung, chỉ tiêu phát triển mới.

CSCĐ diễn tập phương án tác chiến.

Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm tổ chức các Hội nghị Công an toàn quốc trước đây, hội nghị lần này sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp về những vấn đề quan trọng trong công tác Công an trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới.

Nhìn lại năm 2016, chúng ta thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp và khó lường.

Tại nhiều vùng, lãnh thổ trên thế giới, xung đột, tranh chấp về vùng, lãnh thổ, tranh chấp tài nguyên cũng như các lợi ích quốc gia ở nhiều nơi trên thế giới vẫn gay gắt, nóng bỏng.

Tuy nhiên, mệnh đề của nhân loại không gì khác, đó là hòa bình, đối thoại, hợp tác – một xu hướng chung của xã hội hiện đại và vì vậy dù ở đâu trên trái đất này vẫn theo trục của niềm tin, hữu nghị.

Trong nước, các thuận lợi, thách thức tồn tại đan xen. Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, tái cơ cấu nền kinh tế đạt một số kết quả, đầu tư khu vực tư nhân chuyển biến mạnh mẽ, niềm tin của xã hội và thị trường tăng lên...

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2016, lực lượng Công an đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản chiến lược cũng như xử lý hiệu quả những vấn đề nổi lên về ANTT. Công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng chống tội phạm được tăng cường và đạt kết quả tích cực.

Điều tra khám phá gần 43.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ xử lý trên 80.000 đối tượng, cao hơn so với năm 2015. Gần 17.000 vụ vi phạm, tội phạm kinh tế đã bị phát hiện, xử lý, gần 19.000 vụ với hơn 28.000 đối tượng phạm tội về ma túy bị bắt giữ…

Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Có trên 148.000 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng. 11 đồng chí hy sinh anh dũng, 274 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ…

Báo cáo của Chính phủ trình kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XIV về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2016 khẳng định: “Quốc phòng, an ninh được tăng cường; chủ quyền quốc gia, biển đảo được giữ vững. Nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, theo dõi sát, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra. Thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, nhất là trên các địa bàn trọng điểm.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn việc kích động, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm”.

2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Quốc hội khóa XIV quyết định, có ý nghĩa bản lề cho cả nhiệm kỳ 2016-2021.

Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và nhân dân, chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm.

Trong khi đó, vấn đề biển đảo dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với tính chất, thủ đoạn manh động, khó lường.

Yêu cầu đặt ra trong mọi tình huống là phải phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng theo định hướng XHCN. Với khẩu hiệu: “Đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, 8 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm công tác 2017 đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thống nhất triển khai thực hiện.

Trong đó nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong năm 2017 và những năm tiếp theo là tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo chức năng của lực lượng Công an và trong nội bộ Công an. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, quốc tế quan trọng diễn ra trong năm tại Việt Nam, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC.

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, trong đó quan tâm việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án.

“Công tác Công an không chỉ đấu tranh, triệt phá các băng ổ nhóm, bắt giữ đối tượng phạm tội mà hướng đến mục tiêu cao nhất là để người dân được hưởng cuộc sống yên bình” - Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là trọng tâm công tác năm 2017 nhằm xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh và sẽ được tiến hành nghiêm túc ở từng vị trí, tập thể, các tổ chức Đảng.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, lực lượng Công an có nhiệm vụ quan trọng là điều tra, làm rõ tội phạm, quyết tâm không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm.

Con đường duy nhất để thực hiện được điều này là tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và tinh thần hy sinh, vì nhân dân phục vụ.

Bộ trưởng mong muốn, phải làm thế nào để tuyên truyền, vận động người dân quyết liệt lên án những hành vi vi phạm pháp luật, cùng với đó là sự kiên quyết của lực lượng thực thi pháp luật để đảm bảo trật tự, kỷ cương xã hội.

Xúc động khi nhắc đến những cán bộ, chiến sỹ, những người đồng đội đang âm thầm cống hiến, hi sinh hạnh phúc nhỏ nhoi, quên mình vì hạnh phúc nhân dân, Bộ trưởng khẳng định: “Không có sự ủng hộ của nhân dân, không có phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ thì lực lượng Công an không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi luôn thấm thía điều đó và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đăng Minh