Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đến dự, chủ trì và trực tiếp nói chuyện với CBCS và đoàn viên, hội viên của Tổng cục.

Cách đây 54 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan CSND nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng trực tiếp nói chuyện với CBCS và đoàn viên, hội viên của Tổng cục.

Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của CSND Việt Nam kể từ sau Cách mạng Tháng 8/1945, đồng thời là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày 20-7 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của lực lượng CSND Việt Nam.

Tại buổi nói chuyện, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng đã khái quát, ôn lại quá trình hình thành, phát triển và điểm lại những thành tích, chiến công của lực lượng, những mốc son lịch sử, truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CSND 54 năm qua.

Đông đảo CBCS, đoàn viên, hội viên tham dự buổi nói chuyện truyền thống. 

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào với những thành tích đã đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh mỗi CBCS CSND cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa, cống hiến hết sức lực và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao quý của người chiến sĩ CSND Việt Nam “Mưu trí - Dũng cảm - Vì nước - Vì dân - Quên thân phục vụ” mà Đảng, Nhà nước giao phó, mãi mãi xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Bác Hồ và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Phú Lữ