Là một bộ phận của lực lượng Công an nhân dân (CAND), 70 năm qua dưới ngọn cờ của Đảng, trong mọi giai đoạn cách mạng, lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với lợi ích dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ trọn lời thề son sắt với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập lên nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng trọn vẹn với niềm tin của Đảng như lời đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định: “Đảng chọn Công an trong những người con trung thành nhất của Đảng - Những người chỉ biết sống chết với Đảng, những người chỉ biết còn Đảng là còn mình”.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSND luôn được Đảng, Nhà nước, Bác Hồ và ngành Công an chăm lo xây dựng, giáo dục, rèn luyện; được các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ và được nhân dân tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ, từng bước trưởng thành, lớn mạnh.

Ra đời ngay từ những ngày đầu thành lập nước, lực lượng CSND đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử, chủ động triển khai các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), góp phần đập tan các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Lực lượng Cảnh sát bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm của Dũng “mặt sắt”.

Đặc biệt, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo (1986) đã giành được những thắng lợi to lớn về nhiều mặt, đưa nước ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; an ninh, quốc phòng được giữ vững; vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Trong thành tựu chung của 30 năm đổi mới đó, có sự đóng góp to lớn của lực lượng CSND với những chiến công, dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp đấu tranh PCTP, bảo đảm TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, khẳng định sự trưởng thành và lớn mạnh toàn diện của lực lượng CSND.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng cũng làm gia tăng các loại tội phạm phi truyền thống; tội phạm trong nước và tội phạm quốc tế tăng cả về quy mô, diện đối tượng và vùng lãnh thổ. Trong 30 năm qua, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, khó lường trong các giai đoạn khác nhau. Tình hình trên đòi hỏi phải có sự đổi mới cả về tư duy và hành động trong công tác PCTP, chuyển mạnh sang tư duy “chủ động trong phòng ngừa, tích cực trong tấn công, trấn áp tội phạm”, phấn đấu đi trước một bước và đảm bảo thế chủ động kiểm soát tình hình trong mọi tình huống... Đây là một bước đột phá hết sức quan trọng về nhận thức, là yếu tố quyết định làm nên những kết quả quan trọng trong cuộc đấu tranh PCTP, bảo đảm TTATXH.

Nổi bật là, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong đấu tranh PCTP, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Trong đó, đã nghiên cứu, đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, có tính chiến lược, tích cực tham mưu cho Chính phủ ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn dân đối với nhiệm vụ PCTP, khắc phục tư tưởng “khoán trắng” cho lực lượng Công an; đồng thời, xây dựng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, các ban, ngành và toàn dân tích cực tham gia, trong đó lực lượng CSND đóng vai trò nòng cốt”.

Đặc biệt, mới đây, ngày 22/6/2015, đã phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 46-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới” với phương châm 4 tại chỗ: “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ” .

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tiếp tục được triển khai, thực hiện sâu rộng và có hiệu quả hơn. Các mặt công tác phòng ngừa nghiệp vụ đã không ngừng được quan tâm, đổi mới trên cơ sở bám sát diễn biến thực tế của tình hình tội phạm, gắn với triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác. Thường xuyên triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và trên các tuyến, địa bàn, hệ, loại đối tượng. Thành lập các đội săn bắt cướp để trấn áp kịp thời các đối tượng hoạt động lưu động trên đường phố đô thị và các địa bàn trọng điểm; tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đưa vào diện cải tạo, giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Không ngừng tăng cường công tác pháp chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác PCTP…

Với mô hình tổ chức của Bộ Công an ngày càng đổi mới phù hợp và đi vào chiều sâu, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và những chủ trương, giải pháp công tác được triển khai đồng bộ, quyết liệt, trong những năm qua, công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế và kiểm soát tốt tình hình. Đã chủ động trấn áp quyết liệt, tấn công vào tận sào huyệt các băng nhóm, đường dây tội phạm, nhất là các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, được dư luận đồng tình, ủng hộ (trung bình mỗi năm đấu tranh, triệt phá gần 3.000 băng nhóm các loại), như băng nhóm Năm Cam, Khánh Trắng,… Công tác đấu tranh PCTP về kinh tế, tham nhũng đã có những đổi mới phù hợp, chủ động hơn, góp phần phục vụ các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đáng lưu ý, đã kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý được nhiều vụ “đại án” kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Qua công tác đấu tranh đã thu hồi cho Nhà nước hàng trăm ngàn tỷ đồng; đồng thời đề xuất khắc phục nhiều sơ hở, thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế - xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm. Với quyết tâm ngăn chặn mầm họa ma túy, toàn lực lượng đã phát hiện bắt giữ, xử lý gần 250.000 vụ, trên 350.000 đối tượng; số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy phát hiện, bắt giữ năm sau đều cao hơn năm trước. Trong đó, có nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc như Công an Quảng Ninh làm rõ đường dây mua bán trên 5.000 bánh heroin và hàng chục kilôgam ma túy tổng hợp; vụ 8,8 tấn cần sa vận chuyển từ Tây Nam Á qua địa bàn Việt Nam đi Trung Quốc, Canada…

Trước những diễn biến phức tạp mới của tình hình tội phạm, đã nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ thành lập và triển khai lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát PCTP buôn lậu, tạo được chuyển biến rõ nét trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này. Trong những năm qua, công tác truy nã tội phạm cũng không ngừng được đổi mới và đẩy mạnh. Đã bắt giữ, thanh loại và kéo giảm số lượng lớn các đối tượng truy nã từ 18.000 đối tượng trước năm 2010 đến nay chỉ còn dưới 14.000 đối tượng.

Từ năm 1986 đến nay, công tác điều tra, xử lý tội phạm đã được tiến hành ngày càng chặt chẽ hơn. Hoạt động điều tra được thực hiện theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên trách đối với các loại tội phạm; số vụ án khởi tố và đề nghị truy tố năm sau cao hơn năm trước; tình trạng bức cung, nhục hình, oan, sai, sót lọt tội phạm từng bước được hạn chế; hoạt động tố tụng, đặc biệt là bắt, giam, giữ của các cơ quan chuyên trách về PCTP đã có nhiều tiến bộ, vừa thể hiện sự kiên quyết, chủ động trấn áp tội phạm, vừa đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Các mặt công tác quản lý Nhà nước về TTATXH được tăng cường, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; TTATGT, phòng, chống cháy, nổ được đảm bảo, góp phần kiềm chế thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Trước xu hướng toàn cầu hóa, mở rộng hội nhập quốc tế, lực lượng CSND Việt Nam đã thiết lập được quan hệ hợp tác với lực lượng Cảnh sát của 191 quốc gia, vùng lãnh thổ; ký kết hàng chục Hiệp định tương trợ tư pháp, Hiệp định dẫn độ với gần 40 quốc gia và trên 110 Thỏa thuận PCTP.

Lực lượng CSND qua thực tiễn công tác, chiến đấu luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, tận tâm, tận sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân; luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là tư tưởng, quan điểm, là mục tiêu phấn đấu trở thành người Công an cách mạng, người CAND “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Với khẩu hiệu hành động: “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình”, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hy sinh, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Giữa thời bình nhưng trong 30 năm qua, đã có trên 150 đồng chí hy sinh, hơn 800 đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi thi hành nhiệm vụ. Những chiến công, sự hy sinh của lực lượng CSND trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và vinh danh bằng những phần thưởng cao quý. Với lực lượng CSND, đây không chỉ là phần thưởng, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ CSND, mà còn là trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ CSND hôm nay trong cuộc đấu tranh PCTP, bảo đảm TTATXH vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biễn mới phức tạp và khó lường, tác động trực tiếp đến tình hình, công tác đấu tranh PCTP và bảo đảm TTATXH. Để chủ động kiềm chế, làm giảm và kiểm soát tốt tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, lực lượng CSND quyết tâm tiếp nối truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, giữ trọn lời thề, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đổi mới của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với 16 chữ vàng do Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an