Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo kết quả Chương trình công tác Công đoàn năm 2015 nêu rõ, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, BCH Công đoàn CAND mà trực tiếp là Cục Tham mưu Chính trị CAND, hoạt động của Công đoàn Tổng cục đã có bước phát triển về chất lượng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng và Nhà nước, của lực lượng CAND được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp, lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, đem lại những hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao uy tín của Tổ Công đoàn…

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND và Công đoàn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam nhấn mạnh, để công tác Công đoàn năm 2016 cũng như phong trào thi đua đạt chất lượng, hiệu quả, Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; tuyên truyền sâu rộng về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.
Thiếu tá Công Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trao Bằng khen của BCH Công đoàn CAND cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bám sát hoạt động chính trị của đơn vị, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Thiếu tá Công Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Công đoàn CAND trao Giấy khen BCH Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên; chú trọng xây dựng công tác xây dựng Đảng và tổ chức Công đoàn vững mạnh… 

Trung tá Nguyễn Minh Châu, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND trao Giấy khen của Công đoàn Tổng cục cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
 

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc

Ngày 26/1, nhân dịp Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND và Công đoàn trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 

Công đoàn CAND tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân, trong đó có Công đoàn Báo CAND và Thượng úy Lò Thị Hiếu, Ủy viên BCH Công đoàn Báo CAND; Trung úy Trần Quang Huy, Công đoàn Ban Pháp luật Ban đọc. 

Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND trao Giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân, trong đó Báo CAND có Công đoàn Ban Trị sự, Công đoàn Ban Chuyên đề An ninh thế giới, đồng chí Mai Hồng Sơn, Công đoàn Văn phòng đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Phan Công đoàn Ban trị sự…đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015.

Hiếu Quỳnh