Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ tới dự. Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch thường trực UBND, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác phong trào toàn dân PCCC năm 2016, Đại tá Nguyễn Văn Toan, Giám đốc PCCC tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh có 16 khu công nghiệp tập trung, 24 cụm công nghiệp, 120 làng nghề, trong đó có 2.472 cơ sở  có nguy hiểm về cháy, nổ... 

Tỉnh đã chỉ đạo BCĐ PCCC &CNCH cấp huyện và 126 Ban cấp xã; thành lập 722 đội PCCC dân phòng; hướng dẫn xây dựng mới 1.773 đội PCCC cơ sở. Từ đó, năm 2016, tỉnh Bắc Ninh đã giảm 100% số người chết, bị thương so với năm 2015.

Trao Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Bắc Ninh và Giấy khen của Giám đốc PCCC Bắc Ninh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH khẳng định, Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực trong công tác PCCC & CNCH, góp phần tích cực cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đề nghị Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh cần làm nòng cốt trong phong trào 4 tại chỗ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về PCCC, biểu dương người tốt việc tốt trong công tác PCCC, xây dựng giáo trình về PCCC để phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến học sinh, sinh viên và toàn dân; triển khai phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác PCCC &CNCH; rà soát, tham mưu với chính quyền về xây dựng các mô hình điển hình về PCCC &CNCH; khẩn trương xây dựng tiêu chí khu công nghiệp điển hình tiên tiến...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Công an, UBDN tỉnh Bắc Ninh tặng Cảnh sát PCCC tỉnh Bắc Ninh và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

P. Thuỷ