Hướng tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời gian qua, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Thông tri số 01 và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong CAND chuẩn bị và tổ chức đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng... cùng nhiều công tác khác. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị xung quanh vấn đề này.

PV: Xin đồng chí Cục trưởng cho biết, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong việc tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII như thế nào?

Trung tướng Đào Gia Bảo: Như các đồng chí đã biết, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn xác định việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại, có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng. 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân và đối với lực lượng CAND trong định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, cổ vũ, động viên CBCS thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thông qua đại hội để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND. 

Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chương trình công tác Công an năm 2020 của Bộ Công an xác định việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Thông tri số 01 với 6 yêu cầu, 7 nội dung trọng tâm để chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong CAND chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai đến các đảng ủy Công an đơn vị, địa phương. Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành 10 văn bản liên quan đến các nội dung tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND; tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tuyên truyền đại hội đảng các cấp; kiện toàn tổ chức đảng theo Quy định 192 của Bộ Chính trị; thành lập Ban tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; Hướng dẫn thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Công an Trung ương…

Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã chủ động phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, phê duyệt nhân sự giới thiệu tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các trường hợp còn từ 12 đến dưới 30 tháng công tác ở đảng ủy Công an đơn vị, địa phương. Đồng thời đã hướng dẫn một số đảng bộ cấp cơ sở tổ chức thành công đại hội điểm… 

Nhìn chung, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương đế cấp dưới dễ thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm của CAND. 

Trong thời gian tới, Cục Công tác đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND, đảm bảo kịp thời, cụ thể, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong CAND.

Trung tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị trả lời phỏng vấn Báo CAND.

PV: Đến bây giờ, các đơn vị ở cơ sở đã tổ chức đại hội điểm, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả bước đầu thực hiện Thông tri số 01 về hướng dẫn tổ chức đại hội đảng trong CAND?

Trung tướng Đào Gia Bảo: Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về đại hội; chủ động ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo đại hội các cấp trong đảng bộ. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác nhân sự đại hội cấp trực thuộc và tiến hành quy trình nhân sự đại hội cấp mình. Đến nay đã hoàn thành dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; hoàn thành bước 1 quy trình nhân sự cấp mình. Ở Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm (thời gian đại hội tổ chức giữa tháng 5/2020). Ở Công an các địa phương có 6 Đảng bộ đại hội điểm gồm: Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Hậu Giang.

Theo báo cáo, đến giữa tháng 4/2020 đã có: 1.573/5.680 chi bộ trực thuộc ở 131 đảng bộ Công an đơn vị, địa phương (trong đó có 68 chi bộ trực thuộc ở Đảng bộ Công an Trung ương) tổ chức đại hội; 5.695/10.410 chi bộ trực thuộc Công an cấp huyện, chi bộ Công an cấp xã đã tổ chức đại hội. Có 2/233 đảng bộ bộ phận đã đại hội. Đại hội cấp cơ sở có: 2 tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương; 21/1.994 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng ủy Công an cấp tỉnh; 6/711 đảng bộ cơ sở Công an cấp huyện đã hoàn thành đại hội (chủ yếu đại hội điểm), trong đó Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên, Trà Vinh, Thái Bình được chọn là đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Các cấp ủy đã chỉ đạo công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội nghiêm túc, khẩn trương, chu đáo và bảo đảm tiến độ theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số khó khăn, vướng mắc: Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội tại các đảng bộ trường cao đẳng, trung cấp Công an còn lúng túng do chờ kiện toàn tổ chức. Việc tổ chức đại hội chi bộ Công an xã nơi mới thành lập còn lúng túng do thời hạn còn lại (tính đến thời điểm đại hội cấp xã) còn ít. Thêm vào đó là lúng túng trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội ở một số đơn vị, địa phương. Việc kiện toàn lãnh đạo, chỉ huy gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội, nhất là nhân sự thủ trưởng đơn vị chưa đảm bảo tiến độ...

PV: Xin đồng chí Trung tướng cho biết, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng như thế nào đến công tác tổ chức và tiến độ tổ chức đại hội đảng các cấp trong CAND? Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã có tham mưu, đề xuất gì đối với Đảng ủy Công an Trung ương để vừa thực hiện tốt chủ trương "cách ly xã hội", phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng các cấp như Chỉ thị của Bộ Chính trị?

Trung tướng Đào Gia Bảo: Hiện nay, việc triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đang được chỉ đạo theo đúng quy định. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; thực hiện các Điện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Ban Thường vụ  Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu các Đảng ủy thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, yêu cầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Công văn số 79, ngày 30/1/2020 của Ban Bí thư, Công điện ngày 7/3/2020 của Thường trực Ban Bí thư; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01, ngày 24/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về phòng, chống dịch COVID-19 trong toàn quốc. 

Đối với những chi bộ có dưới 20 đảng viên thì vẫn tổ chức đại hội theo kế hoạch; các cấp ủy cần chỉ đạo việc bố trí thời gian tổ chức đại hội hợp lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, không để có nguy cơ lây nhiễm; cắt giảm khách mời, các thủ tục không cần thiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế một cách hiệu quả nhất. Đối với những tổ chức đảng có từ 20 đảng viên trở lên, kể cả đại hội điểm thì tạm hoãn đại hội cho đến khi có chỉ đạo mới.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội đảng các cấp theo Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, giải quyết, xử lý kịp thời, hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn tại kéo dài gây bức xúc trong đơn vị. 

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội; không tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ tập trung đông người; tạm dừng mọi hoạt động, hội họp, tập trung trên 20 người, trường hợp thật cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành đại hội theo chỉ đạo của Ban Thường vụ  Đảng ủy Công an Trung ương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng!

A.Hiếu - Q.Vinh (thực hiện)