Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến phong trào thi đua yêu nước, Người đã dạy:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước”. 

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ CAND luôn coi trọng, duy trì và không ngừng phát triển phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. 

Qua đó đã trở thành động lực quan trọng để lực lượng Cảnh vệ CAND nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần tô thắm vào truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Anh hùng.

Sĩ quan Cảnh vệ làm nhiệm vụ tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Tiếp tục kế thừa những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có nhiều nội dung, hình thức triển khai phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Để phong trào thi đua thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, trở thành động lực, thúc đẩy CBCS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đề ra những tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, có ý nghĩa thiết thực, động viên, khích lệ CBCS hưởng ứng tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ. 

Đồng thời, gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với việc đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thường xuyên tổ chức phát động các đợt thi đua ngắn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn dân tộc, của ngành và của đơn vị; sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị cơ sở, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ trong Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều mô hình, phần việc cụ thể và thiết thực như: “Người tốt, việc tốt”, “Thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến”, “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật tình nguyện”, “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”; “Đoàn thanh niên xung kích thực hiện quy chế văn hóa công sở”, “Trạm gác thanh niên”, “Tổ kiểm tra thanh niên”, “Tiêu binh nhà sàn”, “Tổ phụ nữ hành lý làm theo lời Bác”, “Thư viện văn hóa”… 

Hiệu ứng tích cực từ phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy CBCS toàn lực lượng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm tận tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ hàng năm.

5 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bảo vệ tuyệt đối an toàn gần 12.000 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trên 1.000 cuộc mít tinh, hội nghị do Đảng, Nhà nước tổ chức; gần 400 đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam được bảo vệ tuyệt đối an toàn; gần 10 triệu lượt đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đón tiếp trọng thị, chu đáo, an toàn; đảm bảo ANTT Cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình. 

Điển hình, đơn vị đã được bảo vệ thành công: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Năm APEC và tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng; VESAK 2019; Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội… 

2 lần Đoàn nghệ quần chúng Bộ Tư lệnh giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CAND; hàng trăm huy chương các loại tại các giải thi đấu thể thao trong và ngoài ngành; tổ chức thành công cuộc thi sân khấu hóa “Tìm hiểu truyền thống 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ CAND”; “Nữ cảnh vệ thanh lịch”.

 Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ tổ chức hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ xây dựng 05 điểm trường, 02 căn nhà tình nghĩa cùng hàng nghìn suất quà với tổng trị giá trên 4 tỷ đồng cho các địa bàn, gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Ghi nhận những chiến công, thành tích trên, trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Ba và 5 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại; 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 121 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen; 8 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Qua thực tiễn tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Một là, cấp ủy và chỉ huy các đơn vị cần nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua nói chung, công tác thi đua, khen thưởng nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó quan tâm đến công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua cho sát hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng thời kỳ;

- Hai là, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” phải gắn chặt với phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” và các phong trào xây dựng phong cách người chiến sĩ Cảnh vệ, thực hiện quy chế văn hóa công sở và các cuộc vận động khác mang tính xã hội như phong trào thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở; phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí…;

- Ba là, chủ động phát hiện những mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Bộ Tư lệnh;

- Bốn là, xây dựng và hoàn thiện tiêu chí đánh giá phong trào thi đua cụ thể, sát hợp với từng đơn vị; thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng thực chất kết quả phong trào thi đua, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công bằng, kịp thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị;

- Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua, khen thưởng và thực hiện chính sách về khen thưởng đảm bảo kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ; cần động viên cả về vật chất và tinh thần, tuyên truyền cổ động gương người tốt, việc tốt, tạo sự suy tôn, nâng cao uy tín của người được khen thưởng trong đơn vị.

Những thành tích xuất sắc của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đạt được trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 5 năm qua đã góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của đơn vị; là minh chứng cho phẩm chất cách mạng cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân của CBCS lực lượng Cảnh vệ. Đồng thời tiếp tục khẳng định, công tác thi đua khen thưởng, công tác xây dựng hạt nhân thi đua, nhân điển hình tiên tiến trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã có những bước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả, có chiều sâu và có sức lan tỏa, thực sự là động lực, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng với các lực lượng trong CAND bảo đảm ANTT, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thiếu tướng Phạm Tiến Cương - Phó Tư lệnh - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ