Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục HC - KT phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng HC-KT Bộ Công an từ ngày thành lập 25-1-1948 -25-1-2016.

Trung tướng Lê Văn Minh cũng thông báo vắn tắt những nội dung chính của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho các đồng chí cán bộ lão thành của Tổng Cục đang nghỉ hưu tại TP Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Cục, các Cục nghiệp vụ, các đơn vị thuộc Tổng cục HC - KT các thời kỳ. 

Đặc biệt, Nhà nước vừa có quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Thiếu tướng Lê Tẩu - Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục HC - KT, Bộ Công an là một vinh dự lớn lao và tự hào của Tổng Cục.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Trung tướng Lê Văn Minh - Tổng Cục trưởng Tổng Cục HC - KT, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.
Lãnh đạo, nguyên lão đạo Tổng Cục HC - KT dự họp mặt.
Lãnh đạo Tổng cục HC - KT chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ lão thành.

Các đồng chí cán bộ lão thành phát biểu chia sẻ những kỷ niệm về truyền thống của người cán bộ HC - KT, truyền thống của người chiến sỹ CAND. Dù đã nghỉ hưu, nhưng các đồng chí luôn quan tâm đến các hoạt động của Tổng cục, của Bộ Công an, hoàn thành tốt công tác tại địa phương cư trú, sống gương mẫu, luôn tận tình với mọi công việc có thể tham gia…

Hoàng Châu