Trong không khí đầm ấm của buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những chặng đường đầu xây dựng, phát triển của đơn vị.

Trong 5 năm qua, Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã luôn chủ động, nhạy bén tham mưu đề xuất với Lãnh đạo Tổng cục chương trình công tác hằng năm, tổ chức tốt các hoạt động thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của đơn vị. Một số kết quả nổi bật như đã hoàn thành tốt chức năng giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tổng cục; tiếp nhận, phân loại, xử lý trên một ngàn đơn các loại; tổ chức 26 cuộc thanh tra và 34 cuộc kiểm tra chuyên đề…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND khẳng định, 5 năm là chặng đường đầu tiên của đơn vị nhưng công tác thanh tra của Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã có từ nhiều năm trước và phát triển cùng Tổng cục suốt trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cũng đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong huấn luyện phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

N.H.