Với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Tổng cục là giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND quản lý công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng trong Tổng cục; thực hiện công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng; xác minh, kết luận và đề xuất giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, trong những năm qua, Thanh tra Tổng cục đã chủ động, nhạy bén tham mưu đề xuất với lãnh đạo Tổng cục chương trình công tác hằng năm, tổ chức tốt các hoạt động thanh tra, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc thù tổ chức và hoạt động của đơn vị.

Xuất phát từ chính mục đích của hoạt động thanh tra là phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, hoạt động thanh tra trong lĩnh vực công tác xây dựng lực lượng CAND là lĩnh vực rất nhạy cảm, thậm chí là khó khăn, phức tạp bởi lĩnh vực này có những đặc thù riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn thì thuận lợi rất cơ bản trong hoạt động thanh tra hiện nay chính là hệ thống các văn bản pháp luật khá đầy đủ và cụ thể cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng cục đối với hoạt động thanh tra.

Một số kết quả nổi bật của lực lượng Thanh tra Tổng cục trong thời gian qua là đã đề xuất kiện toàn, bổ sung các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tổng cục; đề xuất chủ trì sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Đảng bộ Tổng cục; tiến hành Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 2457/CTr-X11-X12 ngày 23/4/2009 của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND “Thực hiện Chỉ thị số 10 của Bộ Công an về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tổng cục giai đoạn 2012-2015, tiến hành các cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Tổng cục XDLL CAND thăm di tích Nha Công an Trung ương.

Liên quan đến công tác tiếp nhận, phân loại xử lý đơn, việc tiếp nhận, đề xuất xử lý đơn cơ bản đảm bảo thời gian; các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ và Tổng cục đều được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, không có tình trạng đơn thư tồn đọng. Trong 5 năm qua, Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã tiếp nhận 1.241 đơn, trong đó trực tiếp đề xuất giải quyết 271 đơn, chuyển các đơn vị giải quyết theo thẩm quyền 778 đơn.

Về công tác thanh tra hành chính, kiểm tra chuyên đề, trong 5 năm qua, Thanh tra Tổng cục đã tổ chức 19 cuộc thanh tra chuyên đề và 34 cuộc kiểm tra chuyên đề. Công tác thanh tra chuyên đề đã có tác dụng củng cố, chấn chỉnh nhiều mặt công tác theo quy định của pháp luật và của ngành, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tổng cục.

Những ngày đầu mới thành lập, Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND chỉ có 9 đồng chí, do 1 đồng chí Phó chánh Văn phòng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND được điều động giữ chức Chánh Thanh tra và 3 đồng chí Phó Chánh thanh tra giúp việc, trong đó 2 đồng chí từ các đơn vị khác thuộc Tổng cục chuyển đến. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, bộ máy tổ chức Thanh tra ngày càng được củng cố ổn định, kiện toàn tổ chức. Trong số 15 đồng chí hiện nay đang làm công tác thanh tra, có 3 Thanh tra viên cao cấp, 4 Thanh tra viên chính và 4 Thanh tra viên.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp của lực lượng Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND trong những năm qua, đơn vị Thanh tra Tổng cục và nhiều cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tặng Giấy khen; tập thể có 3 năm đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, trong đó năm 2013 được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; hằng năm 100% cán bộ đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Thanh tra Tổng cục liên tục được Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND công nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ mới ngày càng cao, lực lượng Thanh tra Tổng cục sẽ cố gắng tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Thanh tra luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND tổ chức về nguồn

Nhân dịp kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND (24/12/2009 – 24/12/2014), sáng 22/12, Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống lịch sử tại khu di tích Nha Công an Trung ương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Đoàn cán bộ của đơn vị đã tham quan di tích lịch sử Tân Trào - Sơn Dương, thăm Lán Nà Lừa, Cây đa Tân Trào và Đình Tân Trào. Sau đó, đoàn đã thành kính dâng hoa và báo công tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc, thành kính dâng hương Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Công an nhân dân và các khu di tích khác.

Đại tá Phan Vũ Minh, Chánh Thanh tra Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cho biết, đây là hoạt động sinh hoạt chính trị nhằm góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

N.H.

Nguyễn Hương