Dự buổi hội đàm về phía tỉnh Quảng Bình có Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại buổi hội đàm, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn chúc mừng những thành tựu của Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung và lực lượng vũ trang tỉnh Khăm Muộn nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 26.

Trong thời gian qua, bám sát chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, các hiệp định và biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, Biên bản ghi nhớ giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn; hai bên đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo tốt an ninh trật tự. 

Sự hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất, ký kết Biên bản ghi nhớ lần thứ 26 giữa Công an tỉnh Quảng Bình và An ninh tỉnh Khăm Muộn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhân dịp này, Công an tỉnh Quảng Bình đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ cho lực lượng An ninh tỉnh Khăm Muộn bị thiệt hại trong cơn lũ vừa qua.

Ngô Quang Văn