Theo biên bản ghi nhớ hai bên sẽ xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, vật liệu, hệ thống, thiết bị PCCC được sử dụng, lắp đặt trong các công trình tại Việt Nam; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, vật liệu, hệ thống, thiết bị PCCC và an toàn đối với các công trình xây dựng tại Việt Nam; cung cấp thông tin về thủ tục pháp lý và các vấn đề liên quan tới lĩnh vực PCCC cho các chuyên gia của hai bên; trao đổi các nghiên cứu mới nhất về các đám cháy công trình cao tầng, công trình ngầm…

 
Thứ trưởng Bùi Văn Thành chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên
Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cho biết, Tập đoàn UL là tổ chức cấp giấy chứng nhận an toàn sản phẩm và xây dựng các tiêu chuẩn về PCCC hàng đầu của Hoa Kỳ. Việc ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên trong công tác chứng nhận và kiểm định trang thiết bị PCCC và CNCH, tiến tới nâng cao các mặt công tác nghiệp vụ, giảm thiểu các vụ cháy cũng như kịp thời hạn chế, khắc phục các hậu quả sau khi sự cố xảy ra…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị, hai bên cần triển khai có hiệu quả các nội dung của Biên bản ghi nhớ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến bộ thực hiện. Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện để kịp thời có các biện pháp khắc phục. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, Tập đoàn UL cung cấp các tài liệu, văn bản cũng như phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và CNCH phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng của Việt Nam theo định hướng tiêu chuẩn NFPA. Trong đó, tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn để áp dụng cho việc xây dựng các trung tâm thương mại, nhà cao tầng, công trình có tầng hầm.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới Tập đoàn UL hỗ trợ lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam xây dựng các Trung tâm Chứng nhận và kiểm định thiết bị PCCC và CNCH để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC tại Việt Nam.

Minh Hiền