Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận và thống nhất thông qua “Kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020”. 

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng điều hành thảo luận tại hội nghị.

Trong đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2020. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

Các đơn vị trong Cụm cũng nhất trí tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng các cấp. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ. 

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 ký giao ước thi đua tại hội nghị.

Đổi mới phương pháp lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua; coi trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo. Tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

100% đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”, trong đó ít nhất 1 đơn vị được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 100% đơn vị cấp phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 80% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, trong đó 60% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trở lên; phấn đấu không có cán bộ chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật...


Quỳnh Vinh