Ngày 19-4 tại Học viện CSND, Ban Chấp hành Hội phụ nữ Cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua trong hội viên phụ nữ các Học viện, trường CAND khu vực phía Bắc (T29; T31; T32; T33; T34; T35; T36; T38; T45; T51). 

Tham dự có Đại tá Đặng Đức Nghĩa, Trưởng phòng Công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Học viện CSND; Thượng tá Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội phụ nữ, Tổng cục Chính trị CAND cùng các đại biểu, đại diện Cụm thi đua số 2.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết thi đua và thống nhất chương trình công tác của Cụm thi đua số 2 trong năm 2017. 

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 ký kết thi đua và thống nhất chương trình công tác của Cụm thi đua số 2 trong năm 2017. Theo đó, mỗi cơ sở hội sẽ phát huy sức mạnh của mình tạo nên sức mạnh tập thể của Cụm thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Đại tá Đặng Đức Nghĩa và Thượng tá Phạm Thị Nhàn tặng hoa đại diện các Cụm thi đua số 2

Bên cạnh đó, Hội phụ nữ các Học viện, trường CAND Cụm thi đua số 2 đăng ký thực hiện mới công trình phần việc do phụ nữ đảm nhiệm trên các lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào phụ nữ. 

Đồng thời, các hội viên giao ước thi đua chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương; tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động tình nguyện chung sức vì cộng đồng và tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu. Kịp thời động viên và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hội viên hội phụ nữ. 

Lưu Hiệp