Theo đó, mọi hoạt động phối hợp, trao đổi giữa hai học viện đều dựa trên cơ sở tuân thủ đúng quy định của pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.

Về lĩnh vực đào tạo, hai Học viện hợp tác trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quy định về chuẩn đầu ra. Trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. 

Phối hợp đào tạo, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật nghiệp vụ an ninh và nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, giảng viên của hai Học viện. Cử cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy các lớp đào tạo đại học, sau đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, chỉ huy khi được yêu cầu.

Lễ ký Quy chế phối hợp đào tạo giữa hai Học viên.

Hai bên cũng phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Phối hợp tổ chức hướng dẫn khoa học cho học viên sau đại học thực hiện Luận văn, Luận án và cử các nhà khoa học tham gia các Hội đồng đánh giá Luận văn, Luận án của học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Đặc biệt, hai nhà trường có chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học viên các hệ đào tạo tập trung tại trường và hệ vừa làm vừa học tại các địa phương.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết.

Định kỳ 6 tháng một lần hai Học viện luân phiên tổ chức họp giao ban, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp và xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Lễ ký kết tạo cơ hội lớn hơn nữa để hai Học viện phối hợp, giúp đỡ nhau trong công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của lực lượng CAND.

Trần Hằng