Lễ ký giao ước thi đua đã thể hiện sự quyết tâm của Hội Phụ nữ các đơn vị trong Tổng cục HC-KT trong việc thực hiện các nội dung của phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời là dịp để Hội phụ nữ các đơn vị trong Tổng cục thống nhất phối hợp về cách thức, nội dung tổ chức hoạt động sao cho phù hợp với thực tế, đa dạng hóa các hình thức triển khai thực hiện, tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo các cấp để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua của Hội Phụ nữ Bộ Công an và của các đơn vị nói riêng.
Các đơn vị thuộc Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT ký giao ước.

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải 2 Cuộc thi làm thơ về người phụ nữ Tổng cục HC-KT và Viết - Vẽ  “Con yêu mẹ - Chiến sỹ Công an” do Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về tình cảm gia đình, tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý.

Đại diện gia đình các cháu đạt giải Viết – Vẽ “Con yêu mẹ - Chiến sỹ Công an” lên nhận giải

Tổng giá trị giải thưởng được Hội Phụ nữ Tổng cục HC-KT trao cho các cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 cuộc lên tới gần 100 triệu đồng.

Trần Xuân