Tại Lễ mít tinh, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong đó có quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Phụ nữ CAND. 

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 13 ký kết giao ước thi đua.

Thông qua các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các hội viên đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại cơ quan, đơn vị; đồng thời thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững…

Tại buổi Lễ, Hội Phụ nữ Văn phòng Bộ Công an, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 13 đã thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua, Quy chế hoạt động của Cụm. 

Theo đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 13 sẽ cùng giao ước thi đua 3 nội dung gồm: Tích cực học tập tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm kỷ cương, sáng tạo Vì an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Thiếu tướng Hoàng Tiến Hiểu, Phó Chánh Văn phòng Bộ tặng hoa Ban Chấp hành Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng.

Với sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, đại diện Ban chấp hành Hội phụ nữ các đơn vị đã ký giao ước thi đua, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị được giao để triển khai, quán triệt 3 nội dung nêu trên, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp, xác định nội dung trọng tâm, chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Bộ Công an và Hội cấp trên phát động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh Hiếu