Tại buổi tuyên truyền, gần 100 đại biểu và các trường hợp chấp hành án hình sự, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được các tuyên truyền viên trong lực lượng Công an truyền đạt những kiến thức về pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, một số quy định pháp luật có liên quan như: Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật; 

Cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự & hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức về pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù được quy định trong Luật Thi hành án hình sự; Pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Hội nghị cũng tuyên truyền đến các trường hợp chấp hành án hình sự, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng. 

Trong đó tập trung vào những quy định về xóa án tích, cấp lại căn cước công dân, đăng ký hộ khẩu, vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm. Các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc, gia đình, xã hội; các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng,…

Đại biểu dự hội nghị

Thông qua công tác tuyên truyền pháp luật nhằm làm chuyển biến về nhận thức tư tưởng, hiểu biết thêm pháp luật đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ mà các trường hợp chấp hành án hình sự, người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương phải thực hiện tại địa phương nhằm hạn chế tối đa các đối tượng tái phạm tội, góp phần phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm  và đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phương Thảo