Là tỉnh miền núi, biên giới nên công tác thi hành án, hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh Lạng Sơn có những đặc thù riêng. Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự.

Nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác giam giữ, trích xuất, áp giải can phạm, bị cáo, bảo vệ phiên tòa, quản lý vật chứng theo đúng qui định, đảm bảo an toàn tuyệt đối trại tạm giam, nhà tạm giữ.

Tham mưu, phối hợp với các đoàn thể, chính quyền tích cực tham gia tiếp nhận, giúp đỡ người đặc xá, tù tha về địa phương, quản lý chặt chẽ người bị kết án phạt tù còn ngoài xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Tăng cường kiểm tra đột xuất nhà tạm giữ, trại tạm giam, kịp thời khắc phục mọi sơ hở thiếu sót, phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Viện kiểm sát, tòa án nhân dân các cấp, từng bước đưa công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vào nền nếp.

Nguyễn Thái