Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP&AN Trung ương có các đồng chí: Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên HĐ GDQP&ANTW làm Trưởng đoàn; Đại tá Mai Đức Hải, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo Bộ Công an cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra. Về phía Công an tỉnh có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng; lãnh đạo Công an các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra công tác giáo dục QP&AN làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An.

Nghệ An là tỉnh trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ với diện tích gần 16,5 nghìn km2, địa hình phức tạp, có đường biên giới dài 420km, giáp với ba tỉnh của nước CHDCND Lào, gần 100km đường biển… Những điều kiện tự nhiên, xã hội trên đã tạo ra những thuận lợi nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nhưng đồng thời cũng gây ra những khó khăn, hạn chế cho công tác giáo dục QP&AN.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, kịp thời ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công an các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục QP&AN.

Bên cạnh đó kịp thời xây dựng các kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng theo chỉ tiêu được phê duyệt. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về QP&AN cho các tầng lớp nhân dân, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nhằm đánh giá lại những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục QP&AN của Công an tỉnh Nghệ An trong năm qua, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục QP&AN Trung ương đã tiến hành kiểm tra toàn diện về công tác giáo dục QP&AN đối với Công an tỉnh.

Qua kiểm tra, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá cao những kết quả về lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai về công tác giáo dục QP&AN của Công an Nghệ An, đồng thời chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại trong công tác giáo dục QP&AN.

Xuân Bắc