Sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn. Bên cạnh đó, Bộ Công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan An ninh nước bạn... triển khai kế hoạch đảm bảo tốt an ninh, an toàn cho Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị tiếp tục triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, phục vụ Hội nghị diễn ra thành công, tốt đẹp.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác tại một số địa điểm phục vụ Hội nghị.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại tuyến đường Hà Nội – Lạng Sơn và một số khách sạn phục vụ các Đoàn tham gia Hội nghị.

PV