Ngôi nhà được xây dựng cho đồng chí Thượng sỹ Vi Thanh Sang, cán bộ Đội An ninh, Công an huyện Tương Dương. Thượng sỹ Vi Thanh Sang mồ côi cha từ nhỏ, hiện sống với người mẹ già đau yếu và đứa em trai tật nguyền bẩm sinh. Hiện tại, gia đình của đồng chí gặp nhiều khó khăn, sống trong một ngôi nhà dột nát nằm chênh vênh giữa lưng chừng núi.

Ngôi nhà mới có tổng giá trị khoảng 160 triệu đồng, trong đó Công an huyện Tương Dương hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại trích từ Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” và các đồng đội đóng góp…

Trước đó, Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” đã tổ chức bàn giao 2 ngôi nhà cho các đồng chí Đại úy Lữ Văn Thông, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quế Phong và đồng chí Vi Văn Oanh, cán bộ Phòng An ninh xã hội.

Thiên Thảo