Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” chủ trì buổi Tọa đàm. Tham dự Tọa đàm có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Văn phòng UBND, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh…

Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Đại tá Huỳnh Văn Sách phát biểu tại buổi Tọa đàm

Đại tá Huỳnh Văn Sách, cho biết: Ban tổ chức buổi Tọa đàm đã nhận được 26 bài tham luận. Trong đó, có 6 bài tham luận của các đại biểu công tác ở ngoài lực lượng Công an và 20 bài tham luận của cán bộ, chiến sĩ. Các bài tham luận đề cập đến các nội dung gồm: Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia diễn đàn lấy ý kiến của các tổ chức, công dân để xây dựng lực lượng CAND; Nâng cao vai trò của cấp ủy Công an các cấp đối với việc thực hiện cuộc vận động trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cải cách hành chính; xây dựng phong cách, văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sỹ…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Đồng thời, Đại tá Huỳnh Văn Sách, nhấn mạnh: Qua buổi Tọa đàm, Công an tỉnh Bình Phước đã nhận được rất nhiều nội dung đóng góp, xây dựng lực lượng, từ lý luận đến thực tiễn công tác. Những bài tham luận trong buổi tọa đàm vừa là những bài học kinh nghiệm vừa có tính chất định hướng cho lực lượng Công an tỉnh “Xây dựng phong cách người Công an Bình Phước bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục tổ chức nghiên cứu và áp dụng triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn lực lượng, để thực hiện thắng lợi cuộc vận động…

Nhân dịp này, Công an tỉnh Bình Phước đã khen thưởng 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau một năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Bình Phước bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.  

V.Tuyên-Đ.Tiến