Theo đề án, từ nay đến cuối năm 2019 sẽ triển khai điều động trên 290 Công an chính quy thuộc biên chế Công an tỉnh về đảm nhận chức danh Công an xã tại 97 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, mỗi xã sẽ có từ 3 đến 5 Công an chính quy về đảm nhận chức danh Trưởng, Phó Công an xã và Công an viên.

Việc thay đổi các chức danh nói trên sẽ làm dư dôi về số lượng nhân sự, đối với trưởng Công an xã hiện nay là công chức cấp xã sẽ xem xét giải quyết chế độ chính sách, bố trí công việc với trình độ chuyên môn phù hợp, đối với các Công an viên sẽ tiếp tục sử dụng hoặc giải quyết chế độ thôi việc cho đến khi có quy định mới.

Ban chỉ đạo đề án cũng đề nghị Công an tỉnh và các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đóng góp ý kiến hoàn thiện đề án để sớm đưa vào thực hiện.

Việc triển khai Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã sẽ tạo bước chuyển biến mới góp phần nâng cao khả năng thực thi pháp luật, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Nam Khánh