Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo trình bày báo cáo công tác và triển khai công tác năm 2017.

Năm 2016, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đảm bảo ANTT. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo trao cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng Tham mưu.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đổi mới cả về nội dung và hình thức theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở; nhiều mô hình  mang tính xã hội hóa cao, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển; công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành  đoàn thể, các lực lượng trong công tác xây dựng và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận của lực lượng CAND được duy trì và thực hiện với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”. 

-         Thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Đại tá Nguyễn Hải Trung trao Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục cho Phòng Hướng dẫn phong trào ngoài xã hội.

Công tác xây dựng lực lượng chuyên trách, lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở được củng cố, kiện toàn. 

Tiêu chí số 19 về “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được tổ chức thực hiện và mang lại hiệu quả tích cực. 

Công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng được quan tâm chú trọng, kịp thời động viên, cổ vũ, khích lệ phong trào. Đặc biệt, năm 2016, Cục đã tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công an soạn thảo, ký 4 Chỉ thị quan trọng và một Chương trình phối hợp với Ban Dân vận TW để chỉ đạo toàn ngành liên quan đến công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào. 

Đại tá Nguyễn Văn Chi trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 3 tập thể.

Qua đó, vai trò của công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước được khẳng định, được Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm chú trọng, đặt vị trí thứ  2 trong số 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác công an được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72.

Thượng tá Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Tham mưu phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó cục trưởng Cục XDPT Toàn dân bảo vệ ANTQ phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba; Tập thể Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ và 1 đơn vị cấp cơ sở của Cục được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ Thi đua xuất sắc; 1 tập thể được Tặng cờ thi đua của Tổng cục Chính trị CAND; nhiều tập thể cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng…

Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác năm 2017.

Để đẩy mạnh công tác xây dựng và triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, phát huy hơn nữa hiệu quả của lĩnh vực công tác công an này trong thời gian tới, Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã đề ra 8 mặt công tác trọng tâm với 13 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện trong năm 2017. 

Cũng tại Hội nghị, Cục XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát động Phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2017 với khẩu hiệu hành động “đổi mới, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong toàn thể CBCS.

Tâm Phạm