Năm 2017, trại lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác giáo dục, cải tạo đối với phạm nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tập trung cho gần 1.500 lượt phạm nhân, mở các lớp dạy xóa mù chữ cho 242 phạm nhân. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với phạm nhân, nhất là các chế độ khám, chăm sóc sức khỏe; các chế độ đọc sách, báo, xem ti vi, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các dịp lễ, Tết cổ truyền.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức lao động, kết hợp dạy nghề, truyền nghề được thực hiện song song giữa việc đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định của Nhà nước, phù hợp với thực tế của đơn vị. Kết quả trong năm 2017, đã có gần 900 phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, trong đó có trên 100 phạm nhân được giảm hết thời hạn.

Nhân dịp này, trại đã khai trương thư viện sách dành cho phạm nhân. Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, toàn thể CBCS trong đơn vị và thân nhân các phạm nhân đã cùng chung tay ủng hộ quỹ “Tấm lòng vàng” và đóng góp hàng ngàn đầu sách cho thư viện của trại, hỗ trợ nhiều trang thiết bị khác.

Thành Trung