Tới dự và chỉ đạo tại lễ khai mạc lớp có Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Chính trị CAND... cùng hơn 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của đảng tại các đảng bộ trong Tổng cục Chính trị CAND. 

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND khai mạc lớp tập huấn.

Các học viên sẽ được tập huấn 8 chuyên đề về: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và của tổ chức Đảng; công tác kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; công tác lập và lưu trữ hồ sơ của Ủy ban kiểm tra các cấp...

Thanh Phong