Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết, lớp tập huấn sẽ kéo dài từ ngày 22-6 đến ngày 1-7 với sự tham gia giảng dạy của các Tiến sĩ, Thạc sĩ, giảng viên cao cấp thuộc Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch); Trường Đại học Văn hóa Hà Nộ; Thư viện Đại học Bách Khoa và Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân nhằm bồi dưỡng, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện Công an các đơn vị, địa phương có những kiến thức cơ bản, những kỹ năng, phương pháp tổ chức phong trào đọc sách báo; xây dựng, phát triển nguồn thực thông tin; bảo quản tài liệu trong thư viện…

Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi lễ.
Trung tướng Lê Văn Đệ cùng các đại biểu tham dự lớp tập huấn.
Cũng theo Trung tướng Lê Văn Đệ, hiện nay, trong toàn lực lượng Công an có 109 thư viện, 529 phòng đọc, 3027 tủ sách và 688 cán bộ làm công tác thư viện, góp phần quan trọng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác Công an; củng cố, khẳng định niềm tin, lòng tự hào về Đảng quang vinh, về dân tộc Việt Nam anh hùng và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, hình thành thói quen và xây dựng phong trào đọc sách báo trong CAND…
Thảo Cảnh