Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cùng các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã tới dự.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND và các đại biểu chụp ảnh với các học viên.

Đây là khoá học dành cho lãnh đạo các Vụ, các Cục nghiệp vụ, đơn vị công an các địa phương nhằm nâng cao trình độ, cập nhật, bổ sung những kiến thức chính trị, pháp luật, nghiệp vụ phù hợp hơn với thực tiễn góp phần nâng cao trình độ cũng như năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng CAND.

Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu do các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia, Học viện CSND sẽ mời lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục tham gia báo cáo các chuyên đề thực tiễn có liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, quản lý của CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng nhằm giúp các học viên cập nhật các thông tin về thực tiễn của ngành.

Phát biểu tại lễ khai giảng khoá học, Đại tá Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND cho biết: Bộ Công an, Tổng cục và Học viện CSND sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các học viên trong thời gian nghiên cứu, học tập tại Học viện.

Đồng thời, mong muốn các học viên ý thức được trách nhiệm to lớn của mình để hoàn thành tốt khoá học, đóng góp xứng đáng khi trở về công tác tại các đơn vị, địa phương.

Huyền Thanh