Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS.

Đại diện Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đã công bố các Quyết định của Giám đốc Công an TP về tổ chức, sắp xếp lại bộ máy một số đội nghiệp vụ thuộc Phòng CSHS; Cụ thể: Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội hợp nhất với Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm buôn bán người, thành Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người; hợp nhất Đội Điều tra xét hỏi và Đội Hướng dẫn điều tra án tai nạn giao thông (TNGT) thành Đội Hướng dẫn điều tra về trật tự xã hội (TTXH); Thành lập mới là Đội Truy nã, truy tìm.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm Ban chỉ huy Đội truy nã truy tìm.

Các Quyết định điều động, bổ nhiệm: đồng chí Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu, đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội truy nã, truy tìm; Đại úy Hoàng Văn Hùng, Đội trưởng Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người; Trung tá Nguyễn Quang Tuấn, Đội trưởng Đội Đội Điều tra xét hỏi nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Hướng dẫn, điều tra tội phạm về TTXH. Phòng CSHS cũng công bố các quyết định bổ nhiệm, luân chuyển Ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc những đội hợp nhất, thành lập mới.

 

Đào Minh Khoa