Dự cuộc họp có Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (CSTHAHS và HTTP), Phó trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo…

Thiếu tướng Đỗ Tá Hảo, Cục trưởng Cục Giáo dục cải tạo và hòa nhập cộng đồng, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã trình bày báo cáo tổng hợp quá trình xây dựng Đề án.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng phát biểu tại cuộc họp nêu rõ: Đề án Thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được tiến hành xây dựng theo đúng trình tự, thủ tục quy định và yêu cầu đặt ra, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, đó là: Đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; trình và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Đề án; đã đề xuất bổ sung quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện vào Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 (tháng 11/2015). 

Đề án cần tiếp tục được xây dựng hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp…bảo đảm cho việc thực hiện có hiệu quả biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thực tiễn. Do đó, việc tiếp tục xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án là hết sức cần thiết để tổ chức thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương sự chủ động, nỗ lực, cố gắng rất lớn của Tổng cục THAHS và HTTP- cơ quan Thường trực xây dựng Đề án, cũng như các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập xây dựng Đề án. Các đại biểu tham dự cuộc họp đã tích cực, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, kinh nghiệm để thảo luận, trao đổi thống nhất nội dung, hoàn chỉnh dự thảo Đề án.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp.

Các ý kiến tham gia tại cuộc họp về cơ bản đều nhất trí với chủ trương và nội dung cơ bản của Đề án. Khi hoàn thiện Đề án cần tổ chức chặt chẽ, đúng pháp luật, đi vào cuộc sống. Khi hoàn chỉnh cần nêu rõ những kiến nghị, sửa đổi Luật THAHT và HTTP rõ ràng, minh bạch, công khai. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Tổng cục CSTHAHSH và HTTP tiếp thu ý kiến các đại biểu, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo văn bản Đề án để báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, hoàn chỉnh Đề án cần chú trọng đến khâu thẩm định tránh sai sót trong thực hiện; phân tích ưu, nhược điểm của việc tha tù trước thời hạn có điều kiện để phân biệt rõ với hình thức khác như đặc xá...

Việc tha tù trước thời hạn có quyền lợi, nghĩa vụ công dân cụ thể thế nào? Việc giáo dục cộng đồng; trách nhiệm quản lý của Trại giam trong việc xét duyệt đối tượng…báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực hiện cụ thể tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Anh Hiếu