Sáng 30-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp phiên thứ nhất Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” (Ban chỉ đạo Cuộc vận động). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị chức năng trực thuộc Bộ…

Tại phiên họp, Bộ Công an đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động gồm 14 đồng chí, do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm Trưởng Ban; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Phó trưởng Ban...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tạo phiên họp.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động nêu trên. 

Theo đó, ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch về tổ chức Cuộc vận động, đơn vị Thường trực đã đề xuất Bộ thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động; ban hành công văn hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức lễ phát động thực hiện Cuộc vận động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng; Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới. 

Đến nay đã có hơn 110 Công an đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, chọn đơn vị làm điểm, ký giao ước thi đua , tổ chức lễ phát động Cuộc vận động.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác chính trị thay mặt Thường trực Ban chỉ đạo đã báo cáo tóm tắt kết quả bước đầu thực hiện Cuộc vận động.

Bước đầu thực hiện, Cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và dư luận xã hội; tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử văn hóa, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS được nâng lên; đã xuất hiện nhiều gương CBCS có việc làm nhân văn, vì nhân dân phục vụ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đánh giá cao...

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, tại Hội nghị Công an toàn quốc, đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn, phải xây dựng lực lượng CAND thực sự là thanh bảo kiếm của Đảng; lực lượng CAND phải chủ động, không để xảy ra đột xuất bất ngờ; Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an xác định, năm 2017 là năm cán bộ, mục tiêu là xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục  vụ...vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải thực hiện Cuộc vận động nghiêm túc, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thực hiện những nội dung trong Cuộc vận động phải trở thành việc làm thường xuyên trong trái tim, khối óc từ người lãnh đạo, chỉ huy đến từng CBCS; Cuộc vận động phải đi vào thực chất, tránh hình thức, không để thực hiện cho có phong trào. Lực lượng CAND phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). 

Thường trực Ban chỉ đạo cần nghiên cứu, nhân rộng các cách làm hay mà Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện; đánh giá sự hài lòng của người dân qua khảo sát điều tra xã hội học về thực hiện Cuộc vận động của lực lượng CAND; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thi đua giữa các cụm, các đơn vị tạo khí thế mới trong thực hiện Cuộc vận động...

Anh Hiếu