Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Hữu Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết với các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười đã trình bày Kế hoạch số 06-KH/ĐUCA, ngày 2/2/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về sơ kết 2 năm thực hiện Quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về thành lập Ban chỉ đạo sơ kết và thành lập Tổ giúp việc; trình bày Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá lại quá trình 2 năm thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Bộ Tư lệnh CSCĐ, nêu những thuận lợi, khó khăn, từ đó đề xuất kiến nghị với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an để đề xuất với Ban Bí thư về phương hướng triển khai Quy định nêu trên trong thời gian tới…

Phó Bí thư Đảng ủy CATW Thượng tướng Đặng Văn Hiếu kết luận phiên họp đã yêu cầu Tổ giúp việc căn cứ vào các ý kiến của đại biểu tại phiên họp nhanh chóng hoàn thiện các văn bản; giao cho Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia ý kiến hoàn chỉnh đề cương; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo sơ kết.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết phát biểu kết luận phiên họp.

Tổ chức hội thảo mời các cơ quan chức năng Trung ương, Đảng ủy CATW…để tham gia ý kiến vào báo cáo sơ kết và từ kết quả đó họp Ban chỉ đạo để sơ kết, báo cáo với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ để đề xuất với Ban Bí thư về phương hướng triển khai Quy định nêu trên trong thời gian tới…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cũng yêu cầu quá trình sơ kết phải nêu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên qua 2 năm thí điểm; đánh giá việc bố trí cán bộ, các đồng chí được bổ nhiệm chính ủy, chính trị viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ thế nào; mối quan hệ giữa chính ủy, chính trị viên với thủ trưởng cơ quan chuyên môn các cấp.

Từ thực tiễn công tác, chiến đấu ở Bộ Tư lệnh CSCĐ từ khi có chế độ chính ủy, chính trị viên có chuyển biến tích cực so với trước hay không? Kết quả đó đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư lệnh CSCĐ ra sao, rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó đề xuất, kiến nghị tiếp tục thực hiện cơ chế chính ủy, chính trị viên thời gian tiếp theo tại Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị khác trong CAND…

Hiếu Quỳnh