Tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Trưởng Phòng Tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 19 đồng chí, trong đó Trung tướng Phạm Quốc Cương làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Phương án huy động lực lượng, phương tiện tham gia Lễ xuất quân, diễn tập bảo vệ Đại hội Đảng...

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Phạm Quốc Cương nêu rõ, phương án diễn tập xuất quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần được thảo luận, bàn bạc, chuẩn bị cụ thể, chu đáo, tổ chức lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tham gia Lễ xuất quân và diễn tập phương án với tinh thần đảm bảo trang trọng, uy nghiêm, thể hiện được sức mạnh và sự phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng tham gia bảo vệ Đại hội Đảng, góp phần răn đe tội phạm.

Trung tướng Phạm Quốc Cương phát biểu tại cuộc họp.

Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên tối đa nhân lực, phương tiện tham gia phối hợp huấn luyện, diễn tập phương án để đáp ứng yêu cầu công tác diễn tập theo kế hoạch đề ra, phục vụ tốt cho công tác bảo vệ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 (dự kiến giữa tháng 11-2020) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Quỳnh Vinh