Đoàn công tác đã đến nơi ăn nghỉ của các đại biểu tham dự đại hội và Trung tâm Hội nghị Quốc gia để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC. Qua kiểm tra, các trang thiết bị đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy  luôn sẵn sàng khi có tình huống xảy ra. 

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PC&CC và CNCH cho biết: “Tại những nơi diễn ra hoạt động phục vụ đại hội, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng bảo vệ tại chỗ phải có ý thức, trách nhiệm về công tác PCCC, từ công tác phòng ngừa các hiện tượng, sự cố có thể xảy ra, nhằm  đảm bảo an toàn về mặt PCCC cho Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII ”.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PC&CC và CNCH cùng Đoàn công tác kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII tại Trung tâm hội nghị Quốc gia.
Đoàn công tác kiểm tra nhiệm vụ chuẩn bị đảm bảo an toàn PCCC khu vực diễn ra Đại hội.


M.Hiền – X.Bùi