Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2016; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý vào dự thảo báo cáo nhằm làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như nội dung cần điều chỉnh, làm rõ  kết quả các mặt công tác nổi bật đã đạt được; đồng thời đề xuất các giải pháp để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tại Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung báo cáo, trình lãnh đạo Bộ duyệt; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt cho Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác Công an năm 2016 trong thời gian tới.

Trong quá trình hoàn chỉnh báo cáo và tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam lưu ý, báo cáo cần làm rõ thêm một số nội dung nổi bật mà lực lượng CAND đã làm trong 6 tháng qua như: Đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Nhà nước; liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội Đảng thứ XII; bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; 

Cần làm rõ vai trò nổi bật của công tác tham mưu về những vấn đề đột xuất về ANTT, trong công tác bảo vệ, trong đó có bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Mỹ tại Việt Nam; vấn đề cải cách hành chính, đổi mới trong các mặt công tác Công an; xây dựng các văn bản pháp luật; công tác hậu cần, kỹ thuật, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước; đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT…

Anh Hiếu